Familie Schlatmann

Website in opbouw 

Schlatten Cantate 2007

Naar goed gebruik werd de reünie opgeluisterd door het gezamenlijk zingen van een aantal klassiekers 

uit de rijke feest-geschiedenis van de familie:

 

1. Als de klok van Arnemuiden

welkom thuis voor ons zal luiden

is de vreugde soms vermengd met droefenis

als een schip op zee gebleven is...

 

2. Een lied van de gouden bruiloft van Guus en Rie in 1963, gemaakt door tante Jet

Wijze: Waar in ’t bronsgroen eikenhout (melodie)

Waar in Gevers straat, Oegstgeest

Staat een groot wit huis

Daar is eens ons thuis geweest

Dat was lang geen kruis:

Wat was onze jeugd toch  blij,

Hoe  veilig was ons nest:

Daar groeid’op de hele rij

En dat ging daar best (2 x)

 

Beelden uit mijn kindertijd

Staan mij voor de geest:

O,  hoe gezellig was altijd

Menig huise lijk feest!

’k zie met Kerst de balkenbrij

Nog zó op tafel staan,

En op Pasen: Alleluja!

Ons door ’t huis heengaan (2 x)

 

3.     Wijze:In Den Haag daar woont een graaf
       
Door: De neven en de nichten

In Oegstgeest daar woont een oom

en een lieve tante

Als je daar souperen gaat

Is oom een heel charmante

Met sigaar en gulle lach

Vult hij de kamer en je glas

In Oegstgeest daar woont een oom

en een lieve tante.


4. House for sale

You can read it on the sign

House for sale

It was yours and is was mine

And tomorrow some strangers will be climbing up the stairs

To the bedroom filled with memories

The one we used to share

  

5. Al in een groen, groen, groen, groen knollen-knollen-land,

Daar zaten twee haasjes heel parmant,

En de één die blies de fluite-fluite-fluit

En de ander sloeg de trommel.

Toen kwam opeens een jager-jager-man

En die heeft er een geschoten

En dat heeft naar men wel denken denken kan,

De ander zeer verdroten.

 

6. t Leven is goed in m’n Brabantse land
’t Land waar m’n wieg heeft gestaan
Daar heb ik voor altijd m’n hart aan verpand
Dat land doet mijn hart sneller slaan


7. In Holland staat een huis
In Breda staat een huis
In Goirle staat een huis ja ja
Van je tingela tingela hop sa sa
In Holland staat een huis
In Holland staat een huis

 

8. Waar de blanke top der duinen (melodie)
Schittert in de zonnegloed 
En de Noordzee vriendelijk bruisend 
Voorhouts smalle kust begroet 
Juich ik aan het vlakke strand: (bis) 
’k Heb u lief, mijn Nederland! (bis)

 

9. M’n duim, m’n duim...
elleboog elleboog elleboog duim elleboog elleboog duim
m’n duim, m’n duim...
elleboog elleboog elleboog duim elleboog elleboog duim
duim duim duim...

 

10. Nog een lied van de gouden bruiloft van Guus en Rie in 1963
Wijze: O denneboom 

O, Schlattenbaum, o, Schlattenbaum,
Uw stam is uit Westfalen
Maar daar in Leiden aan de Rijn
Daar bleek pas goed uw glans en schijn
O, Schlattenbaum, o, Schlattenbaum,
Uw stam is uit Westfalen 

11. O, Schlattenbaum, o, Schlattenbaum,
Hoe schoon zijn Uwe Paters?
Ik heb ze zonder kruin zien staan
Daar komen nooit meer Schlatten aan!
O, Schlattenbaum, o, Schlattenbaum,
Hoe schoon zijn Uwe Paters?


12. Wijze: Zilvervloot 

Heb je wel gehoord van de zilveren Faam 
de zilveren Faam van Leiden?
Die had er veel broeken en jassen van naam
en kleding voor alle tijden!
De Faam, de Faam, de Faam dat was zijn naam
Dat was de zaak van Guus, dat was de zaak van Guus
dat was de zaak van opa Guus,
hij kon verkopen, verkopen en was nooit thuus!


13. Wijze: Altijd is Kortjakje 

Altijd is Marietje ziek, midden in de week maar ’s zondags niet
’s zondags gaat zij naar de kerrek, met haar boek vol zilverwerrek
altijd is Marietje ziek, midden in de week maar ’s zondags niet. 

Altijd eet Marietje vlees, midden in de week maar vrijdags niet
vrijdags belt ze de pastoor, mag er wel een blokje door?
altijd eet Marietje vlees, midden in de week maar vrijdags niet.


14. Wijze: Deutschland-lied 

Tante Jet schreef neg’ntig lied’ren
neg’ntig lied’ren voor haar kroost
En voor alle neven, nichten
zorgde zij voor samenzang
Ieder feest gaf zij muziek mee
Op een vaste melodie
Tante Jet schreef neg’ntig lied’ren
neg’ntig lied’ren voor haar kroost 

Nu telt zij zelf neg’ntig jaren
neg’ntig jaar als oudste Schlat
Niet zo vlug meer, wel koket nog
Nooit de deur uit zonder makeup
Mog’ de oude dag u bewaren
goede geest en helder gemoed
Dank voor alle warme jaren
Deutschland zijn we lang niet moe! (2 x)