Familie Schlatmann

Website in opbouw Informatie

Gebruikte bronnen:

De familie beschikt over een aanzienlijk aantal foto's, teksten, liedjes,.. uit het eind van de 19e eeuw en het eerste deel van de 20e eeuw. Een selectie hiervan vindt u op deze website.

De stamboomgegevens zijn verzameld door Arnoud-Jan Bijsterveld en Ruud de Sévaux, schoonzoons van Bep Harbers-Schlatmann. Hierbij is als uitgangspunt dankbaar gebruik gemaakt van verschillende bronnen:

- Notities die beschikbaar zijn in de familie, waaronder de verhalen van Han van Woerden en Jet Raeven-Schlatmann 

- Het hoofdstuk "De familie Schlatmann" in het boek "Samenvatting van de genealogieën der geslachten verbonden met het concern Vroom en Dreesmann" door NA Hamers, Nijmegen 1967

- gegevens verkregen bij eigen archiefonderzoek in verschillende provinciale archieven, het Rijksarchief en het Centraal Bureau voor Genealogie

Wij zijn blij met aanvullingen, vragen en opmerkingen; u kunt hiervoor contact opnemen met de webmaster.